Νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τους συμμετέχοντες σε προτάσεις και έργα στον Ορίζοντα Ευρώπη

29-03-2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υποστήριξης των συμμετεχόντων σε προτάσεις και έργα στον Ορίζοντα Ευρώπη, διοργανώνει διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια τον Μάιο και τον Ιούνιο. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων γίνεται χωρίς προ-εγγραφή.

Τίτλος: Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal?

Ημερομηνία: 11 Μαΐου 2023, 10:00 π.μ. με 12:00 μ.μ. (CEST)

Ιστοσελίδα του σεμιναρίου: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event230511.htm

Τίτλος: Info session on Horizon Results Booster – steering research towards a strong societal impact

Ημερομηνία: 24 Μαΐου 2023, 10:00 π.μ. με 12:30 μ.μ. (CEST)

Ιστοσελίδα του σεμιναρίου: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event230524.htm

Τίτλος: Coordinators’ Day on Horizon Europe Grant Management

Ημερομηνία: 08 Ιουνίου 2023, 09:30 π.μ. με 13:00 μ.μ. (CESΤ)

Ιστοσελίδα του σεμιναρίου: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event230608.htm