Έναρξη της μεγαλύτερης δημόσιας διαβούλευσης για τα Προγράμματα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα και Καινοτομία για την περίοδο 2014-2027

07-12-2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την μεγαλύτερη δημόσια διαβούλευση που έχει γίνει στα Προγράμματα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία για  τη χρονική περίοδο 2014-2027. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να μοιραστούν τις απόψεις τους τόσο για την απόδοση του προηγούμενου προγράμματος «Ορίζοντας» 2020, όσο και για την διαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2025-2027 για τον Ορίζοντα Ευρώπη.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Ορίζοντα Ευρώπη, αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο πρόκειται να καθοδηγήσει την διαμόρφωση των προγραμμάτων εργασίας 2025-2027. Αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Επιτροπής να διαμορφώνει τους κανονισμούς συμπεριλαμβάνοντας τις απόψεις των ενδιαφερομένων στην λήψη αποφάσεων.

Για τις επόμενες 12 εβδομάδες (έως τον Φεβρουάριο του 2023), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο και να καταθέσουν position papers, με σκοπό τη διερεύνηση 1) επιτυχιών και ελλείψεων του Ορίζοντα 2020, 2) απόψεων για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Ορίζοντα Ευρώπη μέχρι τώρα, και 3) μελλοντικών προτεραιοτήτων για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Ορίζοντα Ευρώπη 2025-2027.