Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων – Βρυξέλλες, 10 με 13 Οκτωβρίου 2022

07-09-2022

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (#EURegionsWeek) είναι η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση με έδρα τις Βρυξέλλες αφιερωμένη στην πολιτική συνοχής. Έχει εξελιχθεί σε μια μοναδική πλατφόρμα επικοινωνίας και δικτύωσης, που συγκεντρώνει περιφέρειες και πόλεις από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, διοικητικών στελεχών, ειδικών και ακαδημαϊκών. Τα τελευταία 19 χρόνια, έχει κάνει πολλά για την προώθηση της εκμάθησης πολιτικών και της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Το 2021, η δεύτερη ψηφιακή έκδοση, έφτασε σε αριθμό ρεκόρ σχεδόν 18.000 εγγεγραμμένων συμμετεχόντων και 300 συνεδριών σε μια εβδομάδα, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 590 συνεργάτες. Η 20η έκδοση θα προσφέρει την ευκαιρία για συζήτηση, διατηρώντας τι συνδεδεμένες, ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές και ιδέες μεταξύ εταίρων και συμμετεχόντων σε τέσσερα θέματα: Πράσινη μετάβαση, Εδαφική συνοχή, Ψηφιακή μετάβαση και Ενδυνάμωση των νέων.

Στην εικοστή έκδοση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων, οι συνεδρίες διοργανώνονται τόσο διαδικτυακά όσο και με φυσική παρουσία.