Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) σχετικά με τη Νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα Καινοτομίας

07-07-2022

Στις 5 Ιουλίου 2022 , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) ενέκρινε ένα νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την καινοτομία. Θα βοηθήσει την Ευρώπη να αναπτύξει νέες καινοτόμες τεχνολογίες για να αντιμετωπίσει τις πιο επείγουσες παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις.


Το Συμβούλιο του EIC χαιρετίζει θερμά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της Νέας Ευρωπαϊκής Ατζέντας Καινοτομίας και τη σαφή εστίασή της στην υπεροχή της Ευρώπης στις deep-tech καινοτομίες.

Το Συμβούλιο του EIC υποστηρίζει θερμά τα μέτρα που προτείνονται από τη νέα ατζέντα και χαιρετίζει τη σαφή αναγνώριση του EIC και της μοναδικής προστιθέμενης αξίας που προσφέρει. Όπως αποδεικνύεται από την Έκθεση Επιπτώσεων του EIC του 2021, το EIC συμβάλλει ήδη ισχυρά στη deep-tech καινοτομία στην Ευρώπη και στις προτεραιότητες της ΕΕ για την επίτευξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, καθώς και της ανοιχτής στρατηγικής αυτονομίας σε τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής. Επίσης, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, το Ταμείο του EIC (EIC Fund) πρόκειται να γίνει ο μεγαλύτερος επενδυτής deep-tech καινοτομιών πρώιμου σταδίου στην Ευρώπη, συνεχίζοντας την επιτυχημένη του πορεία μετά την πιλοτική του εφαρμογή (επενδυτικές αποφάσεις αξίας άνω των 600 εκατ. ευρώ, με μόχλευση 2,7 ευρώ για κάθε 1 ευρώ της επένδυσης του EIC).
Το EIC, για να διασφαλίσει την επιτυχημένη εφαρμογή της Νέας Ευρωπαϊκής Ατζέντας Καινοτομίας, θα δώσει προτεραιότητα στην εφαρμογή του προγράμματος, δίνοντας έμφαση:

  • Στην αύξηση της συμμετοχής στο EIC από χώρες widening, για την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού της καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη. Το EIC υποστηρίζει ήδη τη γυναικεία επιχειρηματικότητα μέσω της πρωτοβουλίας womenTech.EU, και οι πρόσφατα δημοσιευμένοι δείκτες επιδόσεων περιλαμβάνουν στόχους για την αντιμετώπιση της έλλειψης start-ups με γυναίκες επικεφαλής που εδρεύουν σε χώρες widening και υποστηρίζονται από το EIC.
  • Στη διασφάλιση της επιτυχίας του Ταμείου EIC. Αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο για να ξεπεραστούν τα κενά χρηματοδότησης στις νεοσύστατες deep-tech επιχειρήσεις, ειδικά υπό το φως της τρέχουσας ύφεσης στις επενδύσεις κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του Ταμείου EIC από την Επιτροπή, για να είναι πλήρως λειτουργικό και να επιτρέψει τη γρήγορη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.
  • Στην προώθηση deep-tech ταλέντων. Οι συνεργασίες του του EIC με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) έχουν ήδη ξεκινήσει και θα ενισχυθούν το επόμενο διάστημα, με στόχο την προσέλκυση των πιο καινοτόμων φορέων.
  • Σε νέους τομείς που χρειάζονται βελτίωση. Η καινοτομία είναι δυναμική και συνεχώς προκύπτουν νέες προκλήσεις. Για παράδειγμα, το συμβούλιο του EIC εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής νέων δράσεων  για τις προμήθειες καινοτομίας (innovation procurement), όπου οι συμβάσεις από δημόσιες αρχές μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά στην προώθηση της deep-tech καινοτομίας στην Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας δεσμεύεται πως θα διαδραματίσει το ρόλο του ως κεντρικός παράγοντας στην ενίσχυση της καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνδέοντας το οικοσύστημα καινοτομίας και κάνοντας την Ευρώπη τον νούμερο ένα προορισμό για deep-tech καινοτομία παγκοσμίως.