Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Βιοοικονομία, 6-7 Οκτωβρίου 2022

01-09-2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Βιοοικονομία μεταξύ 6-7 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, με τίτλο ‘The Bioeconomy - Enabling the European Green Deal in Challenging Times’. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο κτήριο Charlemagne, ενώ όλες οι συνεδρίες θα προβληθούν και διαδικτυακά μέσω live-streaming.

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν τα πορίσματα της Έκθεσης Προόδου της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοοικονομία, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2022 και θα τονιστεί ο ρόλος της χάραξης πολιτικής στην ανάπτυξη της Βιοοικονομίας, αλλά και στην επίτευξη στόχων που αφορούν στη σύγκλιση των Ευρωπαϊκών πολιτικών. Θα παρουσιαστεί μια σειρά από ιστορίες επιτυχίας στον τομέα της Βιοοικονομίας από Ευρωπαϊκούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και στοιχεία για την επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοοικονομία.

Μέσα από τις εργασίες του Συνεδρίου θα αναδειχθούν επίσης οι τρόποι με τους οποίους η Βιοοικονομία μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση πόρων, εξετάζοντας την ανάπτυξη συνεργειών σε διατομεακό επίπεδο, όπως π.χ. το συνδυασμό της αυξανόμενης ζήτησης βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας και τη βιομηχανία με τους ολοένα και αυστηρότερους στόχους για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα.

Παράλληλα με τις εργασίες του Συνεδρίου, θα διεξάγεται διαδικτυακή εκδήλωση δικτύωσης, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν το προφίλ τους, να δεχθούν και να αποστείλουν αιτήματα για συναντήσεις με άλλους συμμετέχοντες μέσω της εγγραφής τους στο Συνέδριο, χρησιμοποιώντας τη σχετική πλατφόρμα.