Δημοσίευση προγράμματος εργασίας της CBE JU για το 2024

20-12-2023

Η Σύμπραξη για την Κυκλική και Βιο-βασισμένη Οικονομία (CBE JU) έδωσε στη δημοσιότητα το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της για το 2024. Σύμφωνα με αυτό, 213 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν συνολικά, μέσω μίας δέσμης προκηρύξεων με 18 επιμέρους θεματικές κατηγορίες, με στόχο την ανάπτυξη και διασύνδεση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτόμων βιο-βασισμένων βιομηχανιών. Το πρόγραμμα εργασίας βασίζεται στις προτεραιότητες του Στρατηγικού Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας της CBE JU για την προγραμματική περίοδο 2021 - 2027.

Η σχετική ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στις Βρυξέλλες στις 23 Απριλίου 2024, παρέχοντας επίσης σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης στους παρευρισκόμενους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο Charlemagne, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τις προκηρύξεις του νέου προγράμματος εργασίας θα ξεκινήσει στις 24 Απριλίου 2024 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής έχει προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου 2024.