Ορίζοντας Ευρώπη: 17,8 εκατομμύρια ευρώ για έργα που αφορούν στην προκήρυξη του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus

16-05-2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 17,8 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη για την υποστήριξη καινοτόμων έργων που απαντούν στην προκήρυξη «Transforming neighbourhoods, making them beautiful, sustainable & inclusive» και που ευθυγραμμίζονται με το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus (NEB).

Η συγκεκριμένη ευκαιρία χρηματοδότησης καλύπτει τρεις βασικές θεματικές:

• HORIZON-MISS-2024-NEB-01-01 Exploiting the potential of secondary bio-based products
• HORIZON-MISS-2024-NEB-01-02 New governance models for the co-design and co-construction of public spaces in neighbourhoods by communities
• HORIZON-MISS-2024-NEB-01-03 Setting up a New European Bauhaus hub for results and impact

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι στις 19 Σεπτεμβρίου 2024.