Ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις πολιτικές, στρατηγικές, οδηγίες και κανονισμούς των θεματικών κατευθύνσεων του Cluster 6

28-08-2023

Tags:

Το CARE4BIO, το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για τη θεματική του Cluster 6, στο πλαίσιο της υποστήριξης των ενδιαφερομένων, έχει συγκεντρώσει σχετικό ενημερωτικό υλικό για τις πολιτικές, τις στρατηγικές, τις οδηγίες και τους κανονισμούς που αφορούν κάθε θεματική κατεύθυνση (Destination) του Cluster 6. Κάθε ένα από τα 7 Destinations έχει τις δικιές του προτεραιότητες. Για τον λόγο αυτό, συγκεντρώθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες ώστε να υπάρχει καλύτερη και άμεση ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν το Destination που τους ενδιαφέρει, να αποκτήσουν πρόσβαση στα αρχεία που χρειάζονται, καθώς και σχετικές ιστοσελίδες για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες. Επιπρόσθετα, μπορούν να ενημερωθούν για τις επερχόμενες προκηρύξεις (calls).