Στατιστικά υποβολής προτάσεων για την πρώτη προθεσμία του 2023 σε τρεις προκηρύξεις του Cluster 6

26-04-2023

Ο πρώτος κύκλος υποβολής προτάσεων του 2023 σε τρεις προκηρύξεις του Cluster 6 ολοκληρώθηκε στις 12 Απριλίου 2023. Υποβλήθηκαν συνολικά 161 προτάσεις από προκηρύξεις με στόχους τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, την ενίσχυση της ευζωίας των ζώων εκτροφής και την υποστήριξη της προσαρμογής των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Οι αιτούντες συναγωνίζονται για χρηματοδότηση ύψους 325 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν αναμένεται να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα που ορίζονται στο EU Green Deal.

Προκήρυξη FARM2FORK (20 topics): υποβλήθηκαν 101 προτάσεις που ανταγωνίζονται για 196,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο αυτής της προκήρυξης, ο μεγαλύτερος αριθμός προτάσεων (24) υποβλήθηκε στο topic 7: «Καινοτομίες στη φυτοπροστασία: εναλλακτικές λύσεις για τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων με επίκεντρο τα υποψήφια για υποκατάσταση».

Προκήρυξη COMMUNITIES (6 topics): 29 προτάσεις ανταγωνίζονται για 38,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο αυτής της προκήρυξης, ο μεγαλύτερος αριθμός προτάσεων (12) υποβλήθηκε στο topic 2: «Βελτίωση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων και τεχνολογιών παροχής εναλλακτικών υδάτινων πόρων».

Προκήρυξη ClimateAction (8 topics): 31 προτάσεις διαγωνίζονται για 90 εκατομμύρια ευρώ. Το topic 1: «Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στις αγροτικές περιοχές: εστίαση σε άτομα σε ευάλωτη κατάσταση και κοινωνική οικονομία» ήταν το πιο δημοφιλές στο πλαίσιο αυτής της προκήρυξης (13 προτάσεις).
Στη φάση αυτή ξεκινούν οι αξιολογήσεις για τις τρεις προκηρύξεις. Οι συντονιστές των επιτυχημένων προτάσεων θα ενημερωθούν τον Ιούλιο. Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να ξεκινήσουν την έρευνά τους από τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

Τα βήματα της διαδικασίας χρηματοδότησης παρουσιάζονται αναλυτικά εδώ. Για να ενημερώνεστε τακτικά, εγγραφείτε εδώ στο ενημερωτικό δελτίο του Cluster 6: «Τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον».