Ευρωπαϊκή εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης για το Cluster 6 – Προκηρύξεις 2024

20-06-2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης και δικτύωσης μεταξύ 26-28 Σεπτεμβρίου, σχετικά με τις προκηρύξεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Εργασίας του Cluster 6 "Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment" του Ορίζοντα Ευρώπη για το έτος 2024. Η υποβολή προτάσεων στις συγκεκριμένες προκηρύξεις θα ξεκινήσει στις 17 Οκτωβρίου 2023.

Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης στις Βρυξέλλες, στις αίθουσες De Gasperi και Durieux του συνεδριακού κέντρου Charlemagne της Επιτροπής, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης μετά από εγγραφή στη σχετική ιστοσελίδα. Σύντομα αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η φόρμα εγγραφής για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν με διά ζώσης παρουσία. Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς, καθώς και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα συναφή με τις κατευθύνσεις του Cluster 6. Η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις είναι δωρεάν.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των εκδηλώσεων, στις 26 Σεπτεμβρίου αναμένεται να διεξαχθεί η σχετική εκδήλωση δικτύωσης (brokerage event) για τις προκηρύξεις του Cluster 6, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν διά ζώσης διμερείς συναντήσεις με πιθανούς συνεργάτες από ολόκληρη την ΕΕ, αλλά και πέρα από αυτήν, καθώς και να αναζητήσουν συνεργασίες για την υποβολή προτάσεων. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση δικτύωσης βρίσκονται στη σχετική ιστοσελίδα, όπου βρίσκεται και η αντίστοιχη φόρμα εγγραφής.

Οι εγγραφές για την εκδήλωση δικτύωσης έχουν κλείσει.

Στη συνέχεια, η εκδήλωση ενημέρωσης (information day) θα διεξαχθεί μεταξύ 27-28 Σεπτεμβρίου. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής στις προκηρύξεις και η επεξήγηση βασικών εννοιών, αλλά και των διαδικασιών υποβολής και άλλων συναφών ζητημάτων.

Η εκδήλωση διεξάγεται υβριδικά. Οι θέσεις για συμμετοχή διά ζώσης ενδέχεται να έχουν καλυφθεί. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται άμεσα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ), ακολουθώντας το hashtag #CL6INFODAY, καθώς και τους λογαριασμούς: @EUgreenresearch, @EUScienceInnov και REA LinkedIn. Για επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το Cluster 6, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του δικτύου των εθνικών σημείων επαφής του Cluster 6 CARE4BIO και να εγγραφούν στο σχετικό newsletter.