Ο πρώτος χρόνος υλοποίησης της Νέας Ευρωπαϊκής Ατζέντας: προώθηση νέων καινοτόμων πρωτοβουλιών από την Επιτροπή

15-06-2023

Tags:

Τη 1η Ιουνίου 2023, η Σουηδική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργάνωσαν ένα συνέδριο για την επιχειρηματικότητα στο τομέα των τεχνολογιών αιχμής, στην Στοκχόλμη. Παρουσιάστηκε η πρόοδος που έχει γίνει από την υιοθέτηση της νέας Ατζέντας Ευρωπαϊκής Καινοτομίας, που στόχο έχει την προώθηση των τεχνολογιών αιχμής και των ευρωπαϊκών start-ups.

Η υλοποίηση των 25 δράσεων της Ατζέντας, έχει προχωρήσει αρκετά. Συγκεκριμένα, εννέα δράσεις έχουν υλοποιηθεί και οι υπόλοιπες 16 είναι σε εξέλιξη. Η νέα Ατζέντα υποστηρίζεται από  Τη νέα ατζέντα υποστηρίζουν 14 χώρες κρατών μελών και συνδεδεμένων χωρών με τον Ορίζοντα Ευρώπη, οι οποίες έχουν ανακοινώσει περισσότερες από 100 δράσεις σε Εθνικό επίπεδο.

Στο συνέδριο, ανακηρύχθηκε η υποστήριξη 100 εταιριών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας η οποία στοχεύει στην χρηματοδότηση τεχνολογιών αιχμής, με πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η υποστήριξη αυτή θα βοηθήσει τις εταιρίες να αναπτύξουν επιχειρηματικές στρατηγικές, να βρουν στρατηγικούς επενδυτές και εταίρους και να επεκταθούν σε διεθνές επίπεδο.