Εκδήλωση: Ένα σύννεφο πολιτιστικής κληρονομιάς για όλους

24-02-2023

Εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόκειται να πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Συλλογικού Σύννεφου για την Πολιτιστική Κληρονομιά. H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 15 Μαρτίου ώρα 11:00-13:30 CET και απευθύνεται σε επαγγελματίες του πεδίου της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το σύννεφο θα αποτελέσει μία καινοτόμα δομή με προϋπολογισμό 110 εκατομμύρια μέχρι το 2025 από το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη. Θα περιλαμβάνει τεχνολογίες αιχμής για την ψηφιοποίηση έργων τέχνης, δυνατότητα αναζήτησης έργων και την τεκμηρίωση δεδομένων. Μέχρι σήμερα, μόνο το 30-50% των εκθεμάτων της Ευρώπης έχουν ψηφιοποιηθεί. Έτσι, μέσω αυτού του σύννεφου, θα αρθούν οι φραγμοί σε απομακρυσμένες ή μικρές συλλογές εκθεμάτων, θα βελτιωθεί η διατήρηση/αποκατάσταση τους, αλλά και η καταγραφή τους. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για το πώς μπορούν οι επαγγελματίες του πεδίου της πολιτιστικής κληρονομιάς να χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή τους δουλειά το συγκεκριμένο σύννεφο (cloud). Η εκδήλωση διαχωρίζεται σε δύο μέρη:

- Το Σύννεφο για την Πολιτιστική Κληρονομιά στην πράξη: παρουσίαση των διαστάσεων εφαρμογής του και παραδείγματα

-Δημιουργία κοινότητας στην πράξη: 3 παράλληλα sessions θα πραγματοποιηθούν σχετικά με: 1) δικτύωση επαγγελματιών για την εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες, 2) συλλογικές δράσεις για την προστασία και αξιοποίηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 3) δημιουργία κοινότητας για και από τους χρήστες.