Προς μια πράσινη, ψηφιακή και καινοτόμα Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά

26-10-2023

Στις αρχές Οκτώβρη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το τεύχος «Driving a green, digital & innovative European cultural heritage». To τεύχος συγκεντρώνει σύντομες περιγραφές των έργων που επιλέχτηκαν για χρηματοδότηση από τις προκηρύξεις του Ορίζοντα Ευρώπη, Cluster 2, στην υποθεματική «Καινοτόμα Έρευνα στην Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά και Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες – Οικοδομώντας το Μέλλον μας από το Παρελθόν».