Άνοιξε η προκήρυξη της Circular Bio-based Europe Joint Undertaking 2023!

27-04-2023

Στις 26 Απριλίου 2023, δημοσιεύτηκε από τη Σύμπραξη για την Κυκλική και Βιο-βασισμένη Ευρώπη (CBE JU) η δεύτερη προκήρυξη για υποβολή προτάσεων. Συνολικά 215,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την προώθηση ανταγωνιστικών κυκλικών βιο-βασισμένων βιομηχανιών στην Ευρώπη, κάτω από 18 διαφορετικά topics. Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι στις 20 Σεπτεμβρίου 2023, 17:00 ώρα Βρυξελλών.

Η χρηματοδότηση των επιτυχημένων έργων θα συμβάλλει στην επίτευξη τριών στρατηγικών στόχων της CBE JU που ορίζονται στο Στρατηγικό Πρόγραμμα Καινοτομίας και Έρευνας (SRIA):

• Επιτάχυνση της διαδικασίας καινοτομίας και ανάπτυξης καινοτόμων βιο-βασισμένων λύσεων

• Επιτάχυνση της διαδικασίας εισόδου στην αγορά υπαρχουσών ώριμων και καινοτόμων βιο-βασισμένων λύσεων

• Διασφάλιση υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής απόδοσης των βιο-βασισμένων βιομηχανικών συστημάτων

Μετά το κλείσιμο της προκήρυξης στις 20 Σεπτεμβρίου 2023, η CBE JU θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που θα επιλεγούν από τη βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση θα ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2024. Οι συμφωνίες επιχορήγησης  (Grant Agreements) με τις επιλεγμένες ομάδες έργων αναμένεται να υπογραφούν μέχρι το τέλος του Μαΐου 2024.