Αποτελέσματα της πρώτης προκήρυξης της Σύμπραξης για την Κυκλική και Βιο-βασισμένη Ευρώπη (CBE JU)

01-02-2023

Το Γραφείο Προγράμματος της Σύμπραξης για την Κυκλική και Βιο-βασισμένη Ευρώπη (CBE JU) ολοκλήρωσε την αξιολόγηση της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Επιλέχθηκαν 21 προτάσεις, οι οποίες θα λάβουν συνολική χρηματοδότηση σχεδόν 120 εκατομμυρίων ευρώ. Στην πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων της CBE JU, συμπεριλήφθηκαν 12 διαφορετικές θεματικές κατηγορίες (topics), με στόχο την προώθηση ανταγωνιστικών κυκλικών βιο-βασισμένων βιομηχανιών στην Ευρώπη, καθώς και την ανάπτυξη νέων κυκλικών και βιώσιμων προϊόντων και λύσεων για την αγορά.

Στην πρόσκληση υποβλήθηκαν 125 προτάσεις, με συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό CBE JU, 21 από αυτές έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση: δύο εμβληματικές δράσεις καινοτομίας (Innovation Actions - Flagships), οκτώ δράσεις καινοτομίας (Innovation Actions), δέκα δράσεις έρευνας και καινοτομίας (Reseasrch & Innovation Actions) και μία δράση συντονισμού και υποστήριξης (Coordination & Support Action). 6 προτάσεις με ελληνική συμμετοχή πέρασαν στο main list, από τις 10 στο σύνολο προτάσεις με ελληνική συμμετοχή που υποβλήθηκαν.

Οι επιτυχόντες μαζί με το Γραφείο Προγράμματος της CBE JU θα αρχίσουν τώρα να προετοιμάζουν τις αντίστοιχες συμφωνίες επιχορήγησης (Grant Agreements), που θα υπογραφούν έως τα τέλη Μαΐου 2023. Περισσότερες πληροφορίες για τα επιλεγμένα έργα θα δημοσιευθούν μετά την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης.

Ανεξάρτητοι αξιολογητές από όλη την Ευρώπη, που επιλέχθηκαν από τη βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων του Ορίζοντα Ευρώπη, υποστήριξαν το Γραφείο Προγράμματος της CBE JU στην αξιολόγηση.