Δυνατότητα ανατροφοδότησης του Προγράμματος Εργασίας του Ορίζοντα Ευρώπη για το 2025

25-04-2024

Στις 15 Απριλίου 2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη δυνατότητα ανατροφοδότησης του Προγράμματος Εργασίας του Ορίζοντα Ευρώπη για το 2025. Σύμφωνα με αυτήν την πρωτοβουλία, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να παρέχουν σχόλια τόσο για τις 6 διαφορετικές θεματικές (clusters) του Ορίζοντα Ευρώπη, τις ερευνητικές υποδομές, τα οικοσυστήματα καινοτομίας, τις Ευρωπαϊκές Αποστολές (Missions), όσο και οριζόντιες δραστηριότητες αλλά και το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus.

Τα σχόλια που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση του «βασικού» Προγράμματος Εργασίας για το 2025 και συνεπώς του μέλλοντος της χρηματοδότησης της Έρευνας και της Καινοτομίας στην Ευρώπη, σε αντιστοιχία με τους βασικούς στρατηγικούς προσανατολισμούς του Ορίζοντα Ευρώπη (Horizon Europe strategic plan 2025-2027), όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση.

Προθεσμία υποβολής ανατροφοδότησης: 6 Μαΐου 2024 (μεσημέρι CET)