Οι εγγραφές για την ημερίδα της Σύμπραξης για την Κυκλική και Βιο-βασισμένη Ευρώπη (CBE-JU) άνοιξαν!

23-02-2023

Η ενημερωτική εκδήλωση της Σύμπραξης για την Κυκλική και Βιο-βασισμένη Ευρώπη (CBE-JU), θα πραγματοποιηθεί στις 20 Απριλίου 2023 στο κτίριο Charlemagne στις Βρυξέλλες. Η εκδήλωση έχει στόχο την έγκαιρη ενημέρωση του οικοσυστήματος της Βιοοικονομίας, για την προκήρυξη του 2023 του CBE-JU καθώς και τη δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων, για την διαμόρφωση κοινοπραξιών.

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για τη διά ζώσης συμμετοχή στην εκδήλωση

Λόγω θεμάτων ασφαλείας, μόνο επιβεβαιωμένοι συμμετέχοντες στην εκδήλωση θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο κτίριο Charlemagne στις 20 Απριλίου. Οι θέσεις είναι περιορισμένες οπότε οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να εγγραφούν εγκαίρως.

Παρουσίαση προκήρυξης 2023 και συναντήσεις δικτύωσης

Οι παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής ημερίδας θα καλύψουν τις προτεραιότητες και τα θέματα (topics) της προκήρυξης, τους κανόνες και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης. Οι Programme Officers του CBE JU θα μοιραστούν επίσης συμβουλές για τη συγγραφή μίας επιτυχημένης πρότασης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίας. Ένα μεγάλο μέρος της ημερίδας θα αφιερωθεί σε διά ζώσης συναντήσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να έρθουν σε επαφή και να συζητήσουν με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του CBE-JU, με τα Εθνικά Σημεία Επαφής και στελέχη του Research Enquiry Service, στο χώρο της εκδήλωσης.

Πλατφόρμα δικτύωσης CBE JU για την υποστήριξη των συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες που προετοιμάζουν προτάσεις στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης, καλούνται να εγγραφούν στην πλατφόρμα δικτύωσης του CBE JU, για να αναζητήσουν κατάλληλους συνεργάτες και να παρουσιάσουν την ιδέα του έργου τους. Η εγγραφή στην πλατφόρμα δικτύωσης είναι δωρεάν. Η πλατφόρμα άνοιξε στις 15 Φεβρουαρίου και θα παραμείνει ανοιχτή για εγγραφές και συναντήσεις μέχρι την προθεσμία υποβολής προτάσεων, στις 20 Σεπτεμβρίου 2023. Από τις 27 Φεβρουαρίου, θα ανοίξει η περίοδος διοργάνωσης συναντήσεων με άλλους συμμετέχοντες μέσω της πλατφόρμας. Οι συναντήσεις δύνανται να διεξαχθούν είτε διά ζώσης στην ημερίδα, είτε διαδικτυακά.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και διαδικτυακά

Η ημερίδα θα μεταδοθεί διαδικτυακά στις 20 Απριλίου και η ηχογράφηση θα είναι διαθέσιμη στη σελίδα της εκδήλωσης τις ημέρες μετά την ημερίδα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις στους ομιλητές μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.