Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την έρευνα και την καινοτομία στις χώρες “Widening”

24-02-2023

Tags:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί μέσω των προκηρύξεων “Widening Participation” του 2022 του προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη 25 έργα τα οποία αξιολογήθηκαν θετικά και πρόκειται να ξεκινήσουν εντός του 2023. Πιο συγκεκριμένα, 12 έργα χρηματοδοτούνται μέσω της προκήρυξης  Teaming for Excellence 2022 και 13 έργα (εκ των οποίων τα 3 από τη λίστα επιλαχόντων/reserve list) μέσω της προκήρυξης Excellence Hubs. Το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης ανέρχεται στα 235 εκατ. ευρώ.

Η δράση Teaming στοχεύει στη δημιουργία νέων ή τον εκσυγχρονισμό υπαρχόντων κέντρων αριστείας στις χώρες Widening μέσω στρατηγικών συνεργασιών με εξέχοντα ινστιτούτα άλλων χωρών. Ο αντίκτυπος της δράσης θα ενισχυθεί μέσω της συμπληρωματικής επένδυσης πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία και άλλες πηγές.

Η δράση Excellence Hubs έχει ως στόχο την περιφερειακή ενίσχυση της καινοτομίας και της αριστείας μέσω οικοσυστημάτων καινοτομίας στις χώρες Widening αλλά και αλλού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών και δημιουργίας ισχυρών δεσμών μεταξύ ακαδημαϊκών φορέων, επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων καθώς και της κοινωνίας των πολιτών.

Τα έργα που έχουν επιλεγεί να χρηματοδοτηθούν παρουσιάζονται εδώ.

Οι νέες προκηρύξεις για το 2023 έχουν ανακοινωθεί. Ειδικότερα, η προκήρυξη Teaming for Excellence άνοιξε στις 10 Ιανουαρίου και η προθεσμία υποβολής είναι στις 12 Απριλίου 2023. Η προκήρυξη Excellence Hubs θα ανοίξει στις 28 Σεπτεμβρίου 2023 με προθεσμία υποβολής στις 7 Μαρτίου 2024.