Απολογισμός δεύτερου cut-off προκήρυξης Hop On Facility

30-11-2022

Tags:

Στην ενδιάμεση ημερομηνία υποβολής (cut-off) στις 10 Νοεμβρίου2022, η προκήρυξη Hop On Facility: HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07-01 που αφορά στην εμβόλιμη συμμετοχή νομικών οντοτήτων από χώρες Widening σε υφιστάμενα έργα έρευνας και καινοτομίας (RIA) του Πυλώνα ΙΙ (clusters) και του Πυλώνα ΙΙΙ (EIC Pathfinder) προσέλκυσε 81 προτάσεις.

Το ενδιαφέρον στο δεύτερο cut-off είναι δεκαπλάσιο σε σχέση με το περασμένο (10 Απριλίου 2022) στο οποίο υποβλήθηκαν μόλις 7 προτάσεις . Σημειώνεται πως η προκήρυξη του προγράμματος εργασίας WIDERA 2021-2022 διαθέτει προϋπολογισμό για 80 έργα και μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί μόλις 6.

Τα αποτελέσματα του δεύτερου cut-off αναμένεται να ανακοινωθούν τον Μάρτιο 2023.