Ενημερωτική εκδήλωση από την ΕΕ για το πρόγραμμα WIDERA

18-04-2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακά στις 27 Απριλίου και ώρα 10:00 – 12:00 CET, ενημερωτική εκδήλωση για νέες και επερχόμενες προκηρύξεις του προγράμματος “Widening Participation & Spreading Excellence”  (Widening) το οποίο αποτελεί κομμάτι του ευρύτερου προγράμματος εργασίας “Widening Participation & Strengthening of the European Research Area”.

Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι προκηρύξεις:

- Hop-on Facility (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07-01), η οποία αφορά στην εμβόλιμη συμμετοχή οργανισμών από χώρες widening σε υφιστάμενα έργα του Πυλώνα ΙΙ και του EIC Pathfinder

- ERA Talents (Fostering balanced brain circulation – ERA Fellowships (HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-04) :  Βασίζεται στη προκήρυξη μεταδιδακτορικών υποτροφιών του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie με προαπαιτούμενο ο νομικός φορέας που υποβάλλει την αίτηση  μαζί με ερευνητή/ερευνήτρια οποιασδήποτε εθνικότητας, να προέρχεται από χώρα Widening.  Στην περίπτωση που η πρόταση, παρά την υψηλή της κατάταξη, δεν καταφέρει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση, υποβάλλεται αυτόματα στην προκήρυξη ERA Talents του προγράμματος Widening.

Επιπροσθέτως, θα υπάρξει και παρουσίαση – σύνοψη του θεματολογίου πολιτικών για τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας (ERA), ο οποίος, συνδέεται στενά με το πρόγραμμα εργασίας WIDERA, ιδιαίτερα με την ενότητα “Reforming and Enhancing of the European the EU Research & Innovation System”.

Κατά την εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους μέσω Slido.