Ευκαιρίες ενσωμάτωσης των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στον Ορίζοντα Ευρώπη

14-06-2024

Το Net4Society – διεθνές δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής για το Πυλώνα 2 («Πολιτισμός, δημιουργικότητα & πολυδεκτική κοινωνία ») του Ορίζοντα Ευρώπη δημοσίευσε πρόσφατα τη νέα έκδοση του εγγράφου «Ευκαιρίες για Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες στον Ορίζοντα Ευρώπη» σχεδιασμένη με σκοπό να βοηθήσει αιτούντες στον εντοπισμό προκηρύξεων σχετικών με Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SSH) στους θεματικούς πυλώνες Ι και ΙΙ του Προγράμματος Εργασίας για το 2023-2025 και συγκεκριμένα: τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και τις Ερευνητικές Υποδομές καθώς και όλα τα διαθεματικά Clusters, τις οριζόντιες δράσεις Widening και τις Ευρωπαϊκές Αποστολές.

Oι Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα επιστημών όπως η κοινωνιολογία και τα οικονομικά, η ψυχολογία και οι πολιτικές επιστήμες, η ιστορία και οι πολιτιστικές επιστήμες, το δίκαιο και η ηθική. Συνεισφορές από αυτούς τους τομείς έρευνας και δραστηριοποίησης είναι απαραίτητες στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη για την παραγωγή νέας γνώσης, την υποστήριξη της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής, την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων και την παραγωγή πολυθεματικών λύσεων τόσο σε κοινωνικά όσο και σε τεχνολογικά ζητήματα.

Με τον Ορίζοντα Ευρώπη να στοχεύει στην πλήρη ενσωμάτωση των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (SSH) σε όλους τους πυλώνες του, το SSH αναδεικνύεται ως ένα οριζόντιο ζήτημα και ενσωματώνεται σε ολόκληρο το Πρόγραμμα Εργασίας για την περίοδο 2023-2025.

Μπορείτε να κατεβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση εδώ.