Σεμινάριο: Lump Sum funding in Horizon Europe

20-03-2022

Default Image

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των διαδικτυακών σεμιναρίων για τον Ορίζοντα Ευρώπη, διοργανώνει στις 7 Απριλίου και ώρα 10:00 CET (11:00 ώρα Ελλάδος), διαδικτυακό σεμινάριο “Lump Sum funding in Horizon Europe: How does it work and what are the next steps?” Το σεμινάριο θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω YouTube ενώ οι συμμετέχοντες θα μπορούν να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους μέσω Slido με τον κωδικό #LUMPSUM.

Τι είναι ο τρόπος χρηματοδότησης “Lump Sum

Αποτελεί νέο τρόπο χρηματοδότησης έργων του Ορίζοντα Ευρώπη ο οποίος βασίζεται στην επιτυχή ολοκλήρωση των παραδοτέων/ αποτελεσμάτων των έργων και όχι στις πραγματικές επιλέξιμες δαπάνες που απαιτήθηκαν για την υλοποίηση αυτών. Η μορφή χρηματοδότησης “lump sum” «έτρεξε» με τη μορφή πιλοτικής εφαρμογής σε επιλεγμένες προκηρύξεις του περασμένου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020.

Στον Ορίζοντα Ευρώπη, ο τρόπος χρηματοδότησης εμφανίζεται στο βασικό πλαίσιο επιλεγμένων προκηρύξεων ως  “HORIZON Lump Sum Grant [HORIZON-AG-LS]” και συγκεκριμένα στην προκήρυξη ERC-2022-POC2: ERC PROOF OF CONCEPT GRANTS2 του προγράμματος European Research Council καθώς και στο πρόγραμμα “European Innovation Ecosystems” του Πυλώνα ΙΙΙ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν εδώ τη σχετική μελέτη αξιολόγησης “Assessment of the Lump Sum Pilot 2018 – 2020” δεκαέξι (16) προκηρύξεων του Ορίζοντα 2020 στις οποίες εφαρμόστηκε σε πιλοτικά ο συγκεκριμένος τρόπος χρηματοδότησης: