Δημοσίευση Αποτίμησης Αντικτύπου 2022 του EIC

14-12-2022

Δημοσιεύτηκε στις αρχές Δεκεμβρίου η αναφορά αποτίμησης αντικτύπου για το 2022 (Impact Report 2022) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (European Innovation Council, EIC). Στη συγκεκριμένη έκθεση γίνεται εκτενής αναφορά στα επιτεύγματα του EIC, καθώς και των προγενέστερων οργάνων της Επιτροπής για την ενίσχυση της ρηξικέλευθης καινοτομίας από το 2014 έως σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η συνολική αξία των εταιρειών που έλαβαν υποστήριξη από το EIC αποτιμάται σήμερα σε περισσότερα από 40 δις ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 12 εταιρειών «μονόκερων» και 112 εταιρειών «κενταύρων», ενώ συνολικά υποστηρίχτηκαν περισσότερες από 1.600 νεοφυείς και άλλες επιχειρήσεις. Άλλα χρήσιμα στατιστικά που εμπεριέχονται στην αναφορά είναι τα εξής:

  • Παρασχέθηκαν κίνητρα ύψους άνω των 10 δις ευρώ προς επακόλουθες επενδύσεις σε εταιρείες του χαρτοφυλακίου του EIC, μεταξύ άλλων από θεσμικούς επενδυτές, εταιρείες και εθνικές επενδυτικές τράπεζες.
  • Το 20% της χρηματοδότησης μέσω του εργαλείου EIC Accelerator χορηγήθηκε σε εταιρείες υπό γυναικεία διεύθυνση. Το αντίστοιχο ποσοστό επιχορηγήσεων προς γυναίκες ερευνήτριες μέσω του εργαλείου EIC Pathfinder ξεπέρασε το 30%.
  • Ολοκληρώθηκαν 92 επενδυτικές συμφωνίες και μοχλεύτηκαν 500 εκατομμύρια ευρώ προς συνεπενδύσεις σε συνεργασία με το Ταμείο EIC, που αντιστοιχούν σε 2,6 ευρώ πρόσθετης επένδυσης μετοχικού κεφαλαίου για κάθε ευρώ επένδυσης μέσω του Ταμείου EIC.
  • Υποστηρίχθηκαν περισσότερα από 500 ερευνητικά έργα που έχουν παραγάγει περίπου 1.375 καινοτόμες λύσεις, με πάνω από 90% πιθανότητα κατάληξης σε ένα νέο ή βελτιωμένο προϊόν ή διεργασία.
  • Χορηγήθηκαν 100 εκατομμύρια ευρώ για την εμπορευματοποίηση πρωτοποριακών ιδεών μέσω της πρώτης σειράς προκηρύξεων του εργαλείου EIC Transition.