Δημοσίευση προκήρυξης ERC Advanced Grant 2023

09-12-2022

Δημοσιεύτηκε στις 8 Δεκεμβρίου η προκήρυξη ERC Advanced Grant 2023, που θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Μαΐου 2023.

Η επιχορήγηση ERC Advanced Grant απευθύνεται σε έμπειρους ερευνητές που ηγούνται στους τομείς τους και αναζητούν μακροχρόνια χρηματοδότηση για να υλοποιήσουν ρηξικέλευθα έργα υψηλού ρίσκου. Οι υποψήφιοι για τις ατομικές αυτές επιχορηγήσεις ERC, που ονομάζονται Κύριοι Ερευνητές (Principal Investigators, PIs), είναι ενεργοί ερευνητές με ιστορικό σημαντικών ερευνητικών επιτευγμάτων τα τελευταία 10 χρόνια.

Οι Κύριοι Ερευνητές πρέπει να κατέχουν ηγετική θέση όσον αφορά την πρωτοτυπία και τη σημασία της ερευνητικής τους συνεισφοράς. Δεν προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας σε σχέση με τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις, ενώ η προκήρυξη λειτουργεί με τη μέθοδο «bottom-up», χωρίς προκαθορισμένες θεματικές κατηγορίες.

Οι αιτούντες μπορούν να αιτηθούν έως 2.500.000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο για περίοδο 5 ετών (το μέγιστο ποσό μειώνεται pro rata temporis για έργα μικρότερης διάρκειας). Η επιχορήγηση του ERC καλύπτει έως και το 100% των συνολικών επιλέξιμων άμεσων δαπανών της έρευνας, συν μια επιπλέον συνεισφορά που ανέρχεται στο 25% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών (έμμεσες δαπάνες). Επισημαίνεται επίσης ότι ο συνολικός προϋπολογισμός για τις επιχορηγήσεις του ERC για το 2023 ανέρχεται στα 2.2 δις ευρώ.

Ο σχετικός οδηγός «Information for Applicants to the Advanced Grant Call» και το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης των προτάσεων θα δημοσιευτούν σύντομα. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής και τα κριτήρια επιλεξιμότητας βρίσκονται στη σελίδα του ERC.