Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 857 εκατομμύρια ευρώ για ερευνητές και οργανισμούς το 2022

01-06-2022

Οι νέες προκηρύξεις χρηματοδότησης δημοσιεύτηκαν στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA) για την υποστήριξη της κατάρτισης, των δεξιοτήτων και της εξέλιξης της σταδιοδρομίας των ερευνητών και των οργανισμών που εμπλέκονται σε ερευνητικές δραστηριότητες.
Με συνολικό προϋπολογισμό 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2021-2027, το MSCA υποστηρίζει ερευνητές από όλο τον κόσμο, σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους και σε όλους τους κλάδους. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί επίσης οργανισμούς με υποστήριξη για εξαιρετικά διδακτορικά, μεταδιδακτορικά προγράμματα και συνεργατικά έργα έρευνας και καινοτομίας. Αυτό βοηθά στην ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας μεταξύ του ακαδημαϊκού τομέα, τη βιομηχανίας και των ΜΜΕ.
Το νέο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει επίσης 25 εκατομμύρια ευρώ για δράσεις για την υποστήριξη ερευνητών που δραστηριοποιούνταν στο παρελθόν στην Ουκρανία στο πλαίσιο του νέου συστήματος MSCA4Ukraine.
Η χρηματοδότηση των δράσεων MSCA ύψους περίπου 857 εκατομμυρίων ευρώ το 2022 καλύπτει τις ακόλουθες 4 κύριες δράσεις του προγράμματος εργασίας:
• Δίκτυα Διδακτορικών
Με προϋπολογισμό 427,3 εκατομμυρίων ευρώ, η νέα προκήρυξη υποστηρίζει προγράμματα διδακτορικών σπουδών που εκπαιδεύουν υποψήφιους διδάκτορες στον ακαδημαϊκό χώρο και σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων.
Η πρόσκληση 2022 άνοιξε στις 12 Μαΐου 2022 με καταληκτική ημερομηνία στις 15 Νοεμβρίου 2022.
• Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες MSCA
Με προϋπολογισμό 257 εκατομμυρίων ευρώ, αυτή η πρόσκληση ενισχύει τις δημιουργικές και καινοτόμες δυνατότητες των ερευνητών που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και επιθυμούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες μέσω προηγμένης κατάρτισης, διεθνούς, διεπιστημονικής και διατομεακής κινητικότητας. Η χρηματοδότηση είναι διαθέσιμη σε ερευνητές που είναι έτοιμοι να συνεχίσουν έργα έρευνας και καινοτομίας αιχμής στην Ευρώπη και παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του μη ακαδημαϊκού τομέα.
Η πρόσκληση 2022 άνοιξε στις 12 Μαΐου 2022, με καταληκτική ημερομηνία στις 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Το έργο MSCA-NET εγκαινιάζει την πλατφόρμα δικτύωσης
Η πλατφόρμα προσφέρει ατομικές συναντήσεις για μελλοντικούς αιτούντες στις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA), συνεδρίες δικτύωσης, ενημερωτικά εργαστήρια και πολλές άλλες υποστηρικτικές δράσεις.
Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου MSCA-NET τον Μάιο του 2022, και απευθύνεται σε ερευνητές, εταιρείες, επόπτες ερευνών, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα από ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο.
Είναι μια μοναδική ευκαιρία να χτίσετε νέες σχέσεις, να συναντήσετε πιθανούς εταίρους συνεργασίας και να προετοιμάσετε μελλοντικά έργα κατά την περίοδο προκηρύξεων όλων των δράσεων MSCA 2022.