Ευκαιρίες δικτύωσης της κατεύθυνσης ERA του προγράμματος WIDERA

10-12-2023

Το NCP_WIDERA.NET, το δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής για Διεύρυνση της Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (WIDERA), παρατείνει τη δυνατότητα διαδικτυακής δικτύωσης στους ενδιαφερόμενους μέσω σχετικής πλατφόρμας μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2024.

Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται σε πιθανούς συμμετέχοντες από ερευνητικά κέντρα, φορείς, οργανώσεις, εταιρείες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σκοπεύει να τους βοηθήσει για την καλύτερη προετοιμασία της πρότασης τους.

Σημειώνεται πως οι προκηρύξεις ERA έχουν καταληκτική ημερομηνία στις 12 Μαρτίου.