Έναρξη επίσημης συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας

11-01-2021

Tags:

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (ΕΙΤ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) θα συνεργάζονται στενά με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας σε  καινοτόμες μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις (Innovators & StartUps).

Την Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών επισφραγίζοντας έτσι τη δέσμευση της ΕΕ για ενίσχυση της υποστήριξης καινοτόμων μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της δίκαιης, πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και εν μέσω του παγκόσμιου στίβου καινοτομίας, στον οποίο η Ευρώπη αναμένεται να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο.

Μέσω της επισημοποίησης της συνεργασίας των δύο οργανισμών προσφέρεται πρόσβαση σε υπηρεσίες εξειδικευμένης πληροφόρησης, καθώς και σε «fast-track” υποστήριξη των εξαιρετικά καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, καθώς και των επιχειρήσεων από χώρες με μικρότερη συμμετοχή στα προγράμματα πλαίσιο. Για την παροχή ακόμα καλύτερης υποστήριξης, το EIT και το EIC θα ανταλλάσσουν στοιχεία από τις επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και θα αξιολογούν την αποδοτικότητα των υπηρεσιών τους βάσει εξειδικευμένων δεικτών.