Δημοσιεύτηκε το Πρόγραμμα Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας

21-05-2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το Πρόγραμμα Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) για την περίοδο 2021-2022. Ακολουθώντας την υιοθέτηση του Προγράμματος Εργασίας, έχουν ήδη ανοίξει προκηρύξεις του EIC στο Funding and Tender Opportunities Portal και συγκεκριμένα τα EIC Pathfinder, EIC Transition, EIC Accelerator καθώς και τα EIC Recognition Prizes.


Τα χρηματοδοτικά εργαλεία του EIC απευθύνονται σε ερευνητές, μΜΕ, startups και σε μεμονωμένα άτομα, που αναζητούν χρηματοδότηση για να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και να τα εισάγουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία περιλαμβάνουν τόσο επιχορηγήσεις (grants) όσο και συμβολή στο μετοχικό κεφάλαιο (equity) και κυμαίνονται από € 500.000 μέχρι € 15.000.000 ανάλογα με τις χρηματοδοτικές ανάγκες.