Εκδηλώσεις δικτύωσης (Brokerage Events) για τον Ορίζοντα Ευρώπη

15-06-2021

Τα ευρωπαϊκά δίκτυα των Εθνικών Σημείων Επαφής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνουν εκδηλώσεις δικτύωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν συνεργασίες για την υποβολή προτάσεων, να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές διμερείς συναντήσεις και να παρουσιάσουν την ιδέα της πρότασης τους (Pitch Session).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Εθνικά Σημεία Επαφής ή / και να επισκεφτείτε τις παρακάτω σελίδες:

Health (cluster 1)
Culture, creativity & inclusive society (cluster 2)
Civil security for society (cluster 3)
Digital, industry & space (cluster 4)
Climate, energy & mobility (cluster 5)
Food, bioeconomy, natural resources, agriculture & environment (cluster 6)