Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Συνεργαζόμενους Φορείς στην σύμπραξη δημόσιου – ιδιωτικού τομέα Clean Aviation

26-05-2023

Η σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα Clean Aviation Joint Undertaking (CAJU) αναζητά επιπλέον συνεργαζόμενους φορείς. Οι φορείς θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα Clean Aviation σε μακροχρόνιο πλαίσιο, και μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ιδιωτικά μέλη του CAJU, θα προσφέρουν καθοδήγηση με κατεύθυνση την κλιματική ουδετερότητα στο τομεά των αερομεταφορών.
Οι νέοι συνεργαζόμενοι φορείς θα πρέπει να έχουν σημαντική ικανότητα στον τομέα των βιώσιμων αερομεταφορών στην Έρευνα και Καινοτομία. Θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στην ανάπτυξη, ενσωμάτωση και επίδειξη ρηξικέλευθων τεχνολογικών καινοτομιών για τα αεροσκάφη, με σκοπό την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πάνω από 30% μέχρι το 2030. Οι βασικοί στόχοι της προκήρυξης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι:

-προσέλκυση ενδιαφερόμενων φορέων που έχουν επιπρόσθετες ικανότητες και δυνατότητες σχετικές με το πρόγραμμα
-κινητοποίηση επιπλέον συνεισφοράς σε είδος (in kind contribution) και επενδύσεων στο πρόγραμμα, απο φορείς που θα ήθελαν να συνεργαστούν στο μέλλον

-ενδυνάμωση συνεργειών με άλλα μέρη του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας Ευρώπη καθώς και εθνικών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας και περιφερειακών προγραμμάτων

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η παρούσα προκήρυξη δεν αφορά σε χρηματοδότηση αλλά σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην CAJU, απο την οποία πρόκειται να δημοσιευθούν σχετικές προκηρύξεις στο Funding and Tenders portal. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα εδώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής και την επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα βρουν εδώ στα Αγγλικά και να τα αποστείλουν στο cei-2023@clean-aviation.eu. Η προθεσμία υποβολής των εγγράφων είναι μέχρι 22 Ιουνίου (12.00, ώρα Βρυξελλών).