Εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης για το Cluster 1 “Health”

14-12-2022

Η εκδήλωση ενημέρωσης για το Cluster 1 “Health” του Ορίζοντα Ευρώπη, για την προκήρυξη του 2023, θα διοργανωθεί διαδικτυακά στις 19 Ιανουαρίου 2023. Οι βασικές θεματικές ενότητες της εκδήλωσης, αντιστοιχούν με αυτές του Στρατηγικού Σχεδίου:

  • Παραμένοντας υγιείς σε μία ταχέως μεταβαλλόμενη κοινωνία
  • Ζωή και εργασία σε περιβάλλον το οποίο προωθεί την υγεία
  • Αντιμετώπιση ασθενειών και μείωση της επιβάρυνσης από ασθένειες
  • Εξασφάλιση της πρόσβασης σε καινοτόμα, αειφόρα και υψηλής ποιότητας φροντίδας υγείας
  • Άνοιγμα των μέγιστων δυνατοτήτων από νέα εργαλεία, τεχνολογίες και ψηφιακές λύσεις για μία υγιή κοινωνία
  • Διατήρηση μίας καινοτόμας, αειφόρου και διεθνώς ανταγωνιστικής βιομηχανίας της υγείας

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωσή δικτύωσης για την προετοιμασία προτάσεων στις επερχόμενες προκηρύξεις σχετικά με το Cluster 1 και το. Η εκδήλωση είναι διαδικτυακή και περιλαμβάνει διμερείς συναντήσεις με ενδιαφερόμενους στις ίδιες θεματικές των προκηρύξεων του 2023. Η επιτυχής εγγραφή μέσω διαμόρφωσης ενός υψηλής ποιότητας συνεργατικού προφίλ, μπορεί να διασφαλίσει την συμμετοχή σε διμερείς συναντήσεις, με την βοήθεια πλατφόρμας δικτύωσης. Επιπλέον, θα υπάρχουν συνεδρίες για παρουσίαση των ενδιαφερομένων.

Η εκδήλωση οργανώνεται από το δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής στο Cluster I, στο πλαίσιο του έργου HNN3.0.