Έκτακτη ειδοποίηση: αναβολή προθεσμιών υποβολής προκηρύξεων του Ορίζοντα Ευρώπη

19-10-2023

Λόγω των πρόσφατων δυσμενών διεθνών εξελίξεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής προτάσεων για ορισμένες προκηρύξεις του Ορίζοντα Ευρώπη που έληγαν έως τις αρχές Νοεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, έλαβαν παράταση δύο προκηρύξεις στη θεματική του ERC και άλλες δύο στη θεματική του EIC:

  • Η καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης ERC Starting Grant έλαβε παράταση έως τις 7 Νοεμβρίου, από τις 24 Οκτωβρίου.
  • Η καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης ERC Synergy έλαβε παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου, από τις 8 Νοεμβρίου.
  • Η καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης EIC Accelerator έλαβε παράταση έως τις 8 Νοεμβρίου, από τις 19 Οκτωβρίου.
  • Η καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης EIC Pathfinder έλαβε παράταση έως τις 25 Οκτωβρίου, από τις 18 Οκτωβρίου.