Εμβληματική εκδήλωση European Research & Innovation Days

29-05-2022

Tags:

Η ΕΕ διοργανώνει και φέτος διαδικτυακά την εμβληματική της εκδήλωση για την έρευνα και την καινοτομία “European Research & Innovation Days” στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2022.

Η εκδήλωση φέρνει κοντά φορείς χάραξης πολιτικής, ερευνητές, καινοτόμες επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς προκειμένου να διαβουλευθούν και να χαράξουν από κοινού το μέλλον της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρώπη αλλά και πέραν αυτής.

Η φετινή εκδήλωση θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στις προτεραιότητες της ΕΕ για ανθεκτικότητα και στρατηγική αυτονομία. Μέρος του θεματολογίου της θα αποτελέσουν η συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Καινοτομία η οποία συνδέεται με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στο πλαίσιο της επίτευξης της ευρωπαϊκής ικανότητας για αυτονομία, το εύρος της  ευρωπαϊκής  πολιτισμικής κληρονομιάς, το ευρωπαϊκό έτος νεολαίας, οι Αποστολές του Ορίζοντα Ευρώπη, κ.ά.

Προσεχώς αναμένεται το προσχέδιο του προγράμματος της εκδήλωσης.