Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας 2021: Περισσότερη έρευνα και καινοτομία για μία Βιώσιμη Ευρώπη

07-07-2021

Η συνεργατική έρευνα και καινοτομία αποτελούν τους βασικούς μοχλούς της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για ένα πιο πράσινο, πιο υγιές και πιο ψηφιακό μέλλον για όλους. Αυτό ήταν το κύριο θέμα της τρίτης κατά σειρά διοργάνωσης της εκδήλωσης «Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας». Οι εγγραφές ξεπέρασαν τις 20.000, ενώ η γεωγραφική κάλυψη ήταν αρκετά σημαντική, με συμμετέχοντες από 105 χώρες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τονίστηκε η ανάγκη να παραμείνει η Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της έρευνας και της καινοτομίας για την επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τη μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή εποχή, τόσο του νέου προγράμματος πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη», όσο και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.


Στην επιτυχημένη διήμερη εκδήλωση, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, επιχειρηματίες, ερευνητές, καθώς και πολίτες από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο συμμετείχαν σε περισσότερες από 70 ενδιαφέρουσες συνεδρίες για τη διαμόρφωση του μελλοντικού τοπίου για την έρευνα και την καινοτομία.