Έναρξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων στην προκήρυξη MSCA Postdoctoral Fellowships 2023

29-03-2023

Στις 12 Απριλίου ξεκινά η περίοδος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης μεταδιδακτορικών υποτροφιών MSCA Postdoctoral Fellowships 2023. Η καταληκτική ημερομηνία είναι στις 13 Σεπτεμβρίου 2023, ενώ οι επιτυχόντες αναμένεται να ειδοποιηθούν μέσα στο Φεβρουάριο του 2024. Ο προϋπολογισμός της φετινής προκήρυξης ξεπερνά τα 260 εκατομμύρια ευρώ.

Για να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μία λίστα από συμβουλές για επιτυχή υποβολή προτάσεων. Μεταξύ των συμβουλών είναι οι εξής:

  • Εξοικειωθείτε με τις γενικές προδιαγραφές της προκήρυξης, μελετώντας την ιστοσελίδα των μεταδιδακτορικών υποτροφιών, αλλά και το σχετικό Πρόγραμμα Εργασίας.
  • Βεβαιωθείτε ότι η πρότασή σας είναι επιλέξιμη, αλλά και ότι είστε προσωπικά επιλέξιμοι ως ερευνητές. Οι σχετικοί οδηγοί προς αιτούντες θα δημοσιευτούν σύντομα.
  • Για αναζήτηση φορέων υποδοχής και συνεργατών συνιστάται η χρήση της πλατφόρμας MSCA Matchmaking platform, αλλά και της Euraxess hosting offers. Για μη ακαδημαϊκούς συνεργάτες, μπορείτε να απευθυνθείτε και στα σημεία επαφής του Enterprise Europe Network.
  • Για ενημερωτικές δράσεις, αλλά και για υποστηρικτικές υπηρεσίες και συμβουλευτική σε όλα τα στάδια της πρότασης και κατόπιν της υλοποίησης του έργου, μπορείτε να απευθυνθείτε στα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ), αλλά και να συμβουλευτείτε το υποστηρικτικό υλικό που παρέχουν μέσω του έργου MSCA-NET.
  • Σε πρώτη φάση, οι αιτούντες μπορούν να ανατρέξουν στις λίστες με τα συχνά ερωτήματα, τόσο των ΕΣΕ όσο και του Funding & Tender Opportunities portal.
  • Ο σύλλογος αποφοίτων Marie Curie Alumni Association μπορεί επίσης να σας υποστηρίξει κατά την προετοιμασία της πρότασης, ενώ διοργανώνει και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για αιτούντες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της προκήρυξης για περισσότερες πληροφορίες.