Ενημερωτικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο των δράσεων MSCA

24-04-2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκαλεί τους υπότροφους, αλλά και τους ενδιαφερόμενους για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) να παρακολουθήσουν τις παρακάτω ενημερωτικές εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για το προσεχές διάστημα. Όλες οι εκδηλώσεις θα διεξαχθούν στην αγγλική γλώσσα. Η πλήρης λίστα των εκδηλώσεων ακολουθεί:

  • 25-28 Απριλίου 2023: EU Knowledge Valorisation Week 2023 – ειδικά η τελευταία ημερίδα της διοργάνωσης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση έργων MSCA, καθώς τη συγκεκριμένη ημέρα το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office, EPO), το European IP Helpdesk και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) διοργανώνουν δωρεάν σεμινάρια πάνω στο αντικείμενο της διαχείρισης διανοητικών πόρων. Σχετικός σύνδεσμος: https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/rF2UaVBFdp7axYkmpZ0Q4/programme
  • 28 Απριλίου 2023: Careers after the MSCA fellowship - alternative careers beyond academia & industry - η συγκεκριμένη εκδήλωση, με θέμα τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης μετά από μια υποτροφία MSCA, διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Υποτρόφων Marie Curie (Marie Curie Alumni Association, MCAA). Σχετικός σύνδεσμος: https://mariecuriealumni-eu.zoom.us/meeting/register/tJMud-uorDIqGdUliCZHA9k1H6529ReqbM1k#/registration
  • 4 Μαΐου 2023: Exploring funding opportunities in the EU and beyond: Advice for researchers from Ukraine – η συγκεκριμένη εκδήλωση προς Ουκρανούς ερευνητές διοργανώνεται από το έργο MSCA4Ukraine. Σχετικός σύνδεσμος: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4Fc7W7AaR26ZwKmdtvYHrw?emci=21d7e82b-ebd3-ed11-8e8b-00224832eb73&emdi=070ad6bc-2dd9-ed11-8e8b-00224832eb73&ceid=10465164#/registration
  • 10 Μαΐου 2023: Webinar: Intellectual Property in EU funded projects with a special focus on MSCA – η συγκεκριμένη εκδήλωση, με θέμα τη διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας σε έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, διοργανώνεται από την υπηρεσία IPR Helpdesk της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σχετικός σύνδεσμος: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-eu-funded-projects-special-focus-msca-2023-05-10_en
  • 24 Μαΐου 2023: Info session on Horizon Results Booster – steering research towards a strong societal impact – ενημερωτική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις δυνατότητες του εργαλείου Horizon Results Booster. Σχετικός σύνδεσμος: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event230524.htm