Ενημερωτική εκδήλωση για τον Ορίζοντα Ευρώπη “Cluster 4 – Digital, Industry & Space”: Διαθέσιμες οι παρουσιάσεις και τα βίντεο

23-12-2021

Tags:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε διαδικτυακά τριήμερη ενημερωτική εκδήλωση για τις νέες προκηρύξεις του “Cluster 4 – Digital, Industry & Space” στις 29 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου 2021. Στην εκδήλωση παρουσιάσθηκαν οι έξι κατευθύνσεις (destinations) του Προγράμματος Εργασίας:

• Climate neutral, circular and digitised production
• Increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry
• World leading data and computing technologies
• Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal
• Open strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data
• A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies

Οι παρουσιάσεις και τα βίντεο της εκδήλωσης είναι διαθέσιμα εδώ.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν εταίρους για υποβολή προτάσεων στις δύο πλατφόρμες δικτύωσης που έχουν δημιουργήσει τα δίκτυα των Εθνικών Σημείων Επαφής.

Για τις θεματικές περιοχές Digital και Industry: Horizon Europe - Digital & Industry - Face2face Brokerage

Για τη θεματική περιοχή Space: 2nd Horizon Europe Space Brokerage Event