Επενδύσεις σε 47 καινοτόμες επιχειρήσεις μέσω του EIC Accelerator

31-10-2023

Ακόμη 47 καινοτόμες επιχειρήσεις από 15 χώρες επιλέχθηκαν για να λάβουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) κατά το δεύτερο cut-off του EIC Accelerator τον Ιούνιο του 2023. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές αποτελούνται τόσο από επιχορηγήσεις, όσο και από επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, ενώ το συνολικό ποσό των χρηματοδοτήσεων ανέρχεται στα 350 εκατομμύρια ευρώ. Ο κατάλογος των επιτυχόντων είναι διαθέσιμος εδώ.

Σύμφωνα με τον απολογισμό της προκήρυξης, καταγράφηκαν υψηλές επιδόσεις των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των επιστημών μηχανικής και των τεχνολογιών αιχμής. Στους συγκεκριμένους κλάδους ανήκει το 25% των εταιριών που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση, προσεγγίζοντας τις επιδόσεις των διαχρονικών πρωταγωνιστών του κλάδου των τεχνολογιών υγείας, που αποτέλεσαν το 30% των επιλεγμένων εταιριών. Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης των επιτυχόντων, το 25% προέρχεται από τη Γαλλία, το 11% από τη Γερμανία και το 13% συνολικά από χώρες Widening.

Στο δεύτερο cut-off του EIC Accelerator υποβλήθηκαν συνολικά 648 προτάσεις δευτέρου σταδίου από ισάριθμες εταιρίες, ενώ οι εκπρόσωποι των 140 από αυτές κλήθηκαν για το τρίτο στάδιο της συνέντευξης. 91 ακόμα εταιρίες έλαβαν σφραγίδα αριστείας, ώστε να διευκολυνθούν να προσελκύσουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.