Επιχορηγήσεις των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie ύψους 257 εκατομμυρίων ευρώ σε μεταδιδακτορικούς υποτρόφους μέσω της προκήρυξης MSCA Postdoctoral Fellowships 2022

15-02-2023

Οι προτάσεις 1.235 μεταδιδακτορικών ερευνητών επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση από την Εκτελεστική Επιτροπή Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Research Executive Agency, REA) μεταξύ των 7.044 αιτήσεων, ανεβάζοντας το ποσοστό επιτυχίας στο 17.5%. Οι επιτυχόντες ερευνητές θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν την έρευνά τους σε κορυφαία πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή θα διαθέσει:

  • 218,5 εκατομμύρια ευρώ σε 1.093 ερευνητές μέσω Ευρωπαϊκών Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών (MSCA European Postdoctoral Fellowships), επιτρέποντάς τους να πραγματοποιήσουν τα έργα τους στην ΕΕ ή σε χώρες συνδεδεμένες με τον Ορίζοντα Ευρώπη.
  • 38,5 εκατομμύρια ευρώ για Παγκόσμιες Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες (MSCA Global Postdoctoral Fellowships), επιτρέποντας σε 142 ερευνητές να πραγματοποιήσουν έρευνα εκτός ΕΕ ή χωρών συνδεδεμένων με τον Ορίζοντα Ευρώπη, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ελβετία, τον Καναδά και την Αυστραλία, πριν επιστρέψουν στην Ευρώπη.

Οι γυναίκες υποψήφιες αντιπροσωπεύουν το 43% των βραβευθέντων. Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι αντιπροσωπεύουν σχεδόν 80 εθνικότητες και θα εργαστούν σε 48 χώρες στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.

Τα έργα που επιλέχθηκαν καλύπτουν όλους τους επιστημονικούς τομείς:

  • κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (24,5%)
  • βιοεπιστήμες (21,3%)
  • επιστήμες της πληροφορίας και μηχανική (13,9%)
  • χημεία (13,8%)
  • φυσική (11,6%)
  • περιβάλλον και γεωεπιστήμες (10,9%)
  • μαθηματικά (2,2%)
  • οικονομικές επιστήμες (1,9%)

Μεταξύ των επιτυχόντων, δύο μεταδιδακτορικοί υπότροφοι επιλέχθηκαν στον τομέα της πυρηνικής έρευνας στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του MSCA και του Προγράμματος Έρευνας και Κατάρτισης Ευρατόμ 2021-2025.

Μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, των βαθμολογιών αποκοπής και των στατιστικών έχει δημοσιευθεί στη σελίδα της προκήρυξης MSCA Postdoctoral Fellowships 2022 στην Πύλη Funding and Tenders Opportunities Portal.

Μόλις οριστικοποιηθούν οι συμφωνίες επιχορήγησης, ο πλήρης κατάλογος των χρηματοδοτούμενων έργων θα δημοσιευθεί στην ίδια σελίδα και στη βάση CORDIS.