Επίσημη δημοσίευση Προγραμμάτων Εργασίας 2023-2024 για τις θεματικές ενότητες του Ορίζοντα Ευρώπη

06-12-2022

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η επίσημη δημοσίευση των Προγραμμάτων Εργασίας για το διάστημα 2023 - 2024 για τις θεματικές ενότητες του Ορίζοντα Ευρώπη. Ο συνολικός προϋπολογισμός που έχει δεσμευτεί για ολόκληρο τον Ορίζοντα Ευρώπη για τη διετία 2023 - 2024 ανέρχεται στα 13.5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Πρόγραμμα Εργασίας θα εστιάσει στις εξής προτεραιότητες:

 • Δράσεις για το κλίμα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό
 • Υποστήριξη μιας ασφαλούς και ανθεκτικής Ευρώπης
 • Ενίσχυση της πρόσβασης Ουκρανών ερευνητών στις ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές
 • Ενίσχυση διεθνών πρωτοβουλιών σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συστήματα τροφίμων, παγκόσμια υγεία, περιβαλλοντικές παρατηρήσεις και σχετικές θεματικές
 • Επένδυση στις πέντε αποστολές της ΕΕ

Όλα τα δημοσιευμένα Προγράμματα Εργασίας είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πύλη Funding & Tender Opportunities Portal, στην ενότητα Reference Documents.

Αναλυτικά:

 1. General introduction
 2. Marie Skłodowska-Curie Actions
 3. Research Infrastructures
 4. Health
 5. Culture, creativity and inclusive society
 6. Civil Security for Society
 7. Digital, Industry and Space
 8. Climate, Energy and Mobility
 9. Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment
 10. European Innovation Ecosystems (EIE)
 11. Widening participation and strengthening the European Research Area
 12. Missions
 13. General Annexes