Επισκόπηση του Cluster 2 «Culture, Creativity and Inclusive Society»

20-12-2022

Το Cluster 2 του Ορίζοντα Ευρώπη στοχεύει στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της ΕΕ για ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συμμετοχής των πολιτών, για τη διασφάλιση και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στο να ανταποκριθεί και να διαμορφώσει πολύπλευρες κοινωνικές, οικονομικές, τεχνολογικούς και πολιτισμικούς μετασχηματισμούς. Τα Προγράμματα εργασίας για το Cluster 2 χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες παρέμβασης:

  1. Ιnnovative research on democracy and governance
  2. Ιnnovative research on european cultural heritage and cultural and creative industries - building our future from the past
  3. Ιnnovative research on social and economic transformations

Στις 6 Δεκέμβρη 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα Προγράμματα Εργασίας 2023-2024 για θεματική του Cluster 2, που χρηματοδοτείται με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ.
Στις 17 Δεκεμβρίου η Επιτροπή πρόκειται να οργανώσει την εκδήλωση ενημέρωσης για το Cluster 2 και να παρουσιάσει τα ανοιχτά θέματα των προκηρύξεων του Cluster 2 για το 2023 μέσω μιας σειράς ειδικών ενοτήτων, με έμφαση στα εξής:
-Παροχή συνολικής εισαγωγής και πολιτικού πλαισίου του Cluster 2 – Culture, Creativity & Inclusive Societies του Ορίζοντα Ευρώπη.
-Παρουσίαση των ανοιχτών θεματικών προκηρύξεων του Cluster 2 στο Πρόγραμμα Εργασίας 2023 με την ευκαιρία στα ενδιαφερόμενα μέρη να κάνουν ερωτήσεις.
-Παροχή πρακτικών πληροφοριών για νέους τρόπους χρηματοδότησης, άλλες καινοτομίες και οριζόντια ζητήματα που είναι σημαντικά για τη σύνταξη προτάσεων.

Η εκδήλωση δικτύωσης για το Cluster 2 «Culture, Creativity and Inclusive Society» του Ορίζοντα Ευρώπη, για την προκήρυξη του 2023, θα διοργανωθεί διαδικτυακά στις 18 Ιανουαρίου 2023, που οργανώνεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για το Cluster 2, Net4Society.
H εκδήλωσή δικτύωσης συγκεντρώνει συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την δημιουργία κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων.
Η συμμετοχή της Ελλάδας στο συγκεκριμένο μέρος του προγράμματος ήταν αρκετά χαμηλή στην προκήρυξη 2021-2022. Οι ελληνικοί φορείς συμμετείχαν σε 21 έργα, προσελκύοντας χρηματοδότηση μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ. Σε 6 περιπτώσεις, οι ελληνικοί φορείς είχαν το ρόλο του συντονιστή σε χρηματοδοτημένα έργα.