Ετήσιο συνέδριο και γενική συνέλευση των αποφοίτων Marie Skłodowska-Curie (MCAA)

16-02-2024

To ετήσιο συνέδριο και η γενική συνέλευση του συνδέσμου αποφοίτων των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MCAA) θα πραγματοποιηθεί στο πανεπιστήμιο του Μιλάνου-Bicocca στο Μιλάνο στις 14 με 16 Μαρτίου 2024. Το θέμα του συνεδρίου είναι 10 Χρόνια (MCAA): Παρελθόν, Παρόν & Μέλλον.

Η κοινότητα των αποφοίτων MCAA γεφυρώνει ερευνητές διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και σε διαφορετικά επαγγελματικά στάδια της ζωής τους, ενθαρρύνοντας τις συνεργασίες και τη δικτύωση και την αλληλεπίδραση με την κοινωνία.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δράσεις, ευκαιρίες διασύνδεσης και παρουσιάσεις της πορείας επιτυχημένων μελών του συνδέσμου.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, τα βραβεία MCAA 2023 θα δοθούν σε μέλη του συνδέσμου για τη δράση του και τις δραστηριότητες τους στην κοινότητα. Συγκεκριμένα, θα δοθούν τέσσερα βραβεία σε μέλη που διέπρεψαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς:

Βραβείο καριέρας MCAA σε μέλος για την άριστη πορεία τους

Βραβείο καινοτομίας MCAA σε μέλος με την περισσότερο καινοτόμο προσέγγιση

Βραβείο κοινωνικής δράσης MCAA σε μέλος με θετική κοινωφελή δράση

Βραβείο εξαίρετης συνεισφοράς MCAA για την επιβράβευση μέλους και τη συνεισφορά του στην κοινότητα MCAA.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί υβριδικά προκειμένου να είναι προσβάσιμο σε όλα τα μέλη του παγκοσμίως.