Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά στην επίσημη έναρξη των Αποστολών Έρευνας και Καινοτομίας για την αντιμετώπιση σημαντικών παγκόσμιων προκλήσεων

08-10-2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 πέντε νέες αποστολές της ΕΕ, έναν καινοτόμο τρόπο συνεργασίας με στόχο τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων στην Ευρώπη και διεθνώς. Οι αποστολές της ΕΕ αποσκοπούν στην αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων στους τομείς της υγείας, του κλίματος και του περιβάλλοντος, και στην επίτευξη φιλόδοξων και εμπνευσμένων στόχων σε αυτούς τους τομείς.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: