Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας (R&I) 2024

13-02-2024

Η ετήσια και πιο σημαντική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Έρευνας και Καινοτομίας στις 20 και 21 Μαρτίου 2024, στις Βρυξέλλες και θα είναι διαθέσιμη και διαδικτυακά.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν ερευνητές, ενδιαφερόμενοι φορείς, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για να συζητήσουν με το κοινό και να διαμορφώσουν το μέλλον της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρώπη και πέραν αυτής, μέσω σημαντικών πολιτικών συζητήσεων, ευκαιριών χρηματοδότησης και δικτύωσης αλλά και εξειδικευμένων εργαστηρίων (workshops).
Τέλος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν επιτυχημένα έργα έρευνας και καινοτομίας που έχουν λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ, να ενημερωθούν για τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία και να συζητήσουν τη σημασία της συνέχισης των επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία.