Ευρωπαϊκή εκδήλωση MSCA “Science is Wonderful! 2024”, 25-26 Απριλίου 2024, Βρυξέλλες

06-09-2023

Στο πλαίσιο των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) στον Ορίζοντα Ευρώπη, δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ευρωπαϊκή εκδήλωση «Science is Wonderful! 2024», που διοργανώνεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ερευνητές και ομάδες υλοποίησης έργων MSCA. Βασική επιδίωξη της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη ανακαλύψεων και καινοτομιών που πηγάζουν από έργα MSCA. Η εκδήλωση απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η ενασχόληση με τα αποτελέσματα της έρευνας γίνεται μέσω πειραμάτων, επιδείξεων και διαδραστικών παιχνιδιών.

Από τη θέσπισή της το 2015, η διοργάνωση πραγματοποιείται κάθε χρόνο, αποτελώντας πλέον την εμβληματική εκδήλωση στις Βρυξέλλες για την ανάδειξη της έρευνας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, στην οποία παρουσιάζονται ερευνητές και έργα MSCA, αλλά και ο αντίκτυπος του έργου τους στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Η φετινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στις 25 και 26 Απριλίου 2024 στις Βρυξέλλες, ενώ αναμένεται να προσελκύσει συνολικά πάνω από 5000 επισκέπτες.

Aιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως τις 16 Οκτωβρίου ακολουθώντας το σχετικό σύνδεσμο. Κάθε αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον έναν υπότροφο MSCA (τωρινό ή παλαιότερο). Οι επιτυχόντες θα μπορέσουν να συμμετέχουν στην έκθεση, με κάλυψη των εξόδων τους από την Επιτροπή.