Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Υδρογόνου

14-11-2023

Μετά την επιτυχία του προηγούμενου έτους, η Επιτροπή (Commission), σε συνεργασία με την Hydrogen Europe και τη Θεσμοθετημένη Σύμπραξη Clean Hydrogen, διοργανώνει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Υδρογόνου 2023.
Η εκδήλωση, θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες από τις 20 έως τις 24 Νοεμβρίου και πρόκειται να συγκεντρώσει τους σημαντικότερους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του υδρογόνου προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού τις σημαντικότερες προκλήσεις, όπως την ανάγκη δημιουργίας ενός ρεαλιστικού ρυθμιστικού πλαισίου, το ζήτημα της απαλλαγής από τον άνθρακα σε διάφορους τομείς (και πώς το υδρογόνο μπορεί να συμβάλλει), καθώς και την εδραίωση ηγεσίας στον τομέα αυτό.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε διάφορα επιμέρους συνέδρια σχετικά με τις τελευταίες τάσεις και τις μελλοντικές τεχνολογικές ευκαιρίες και θα μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε διαδραστικές συνεδρίες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να έρθουν σε επαφή με τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και να αποκτήσουν μια ευρύτερη γνώση και άποψη για τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της καθαρής ενέργειας.

Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα υπάρχουν ευκαιρίες δικτύωσης με στόχο τη δημιουργία επαφών μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται πάνω στην ίδια θεματική κατηγορία.