Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: Χρηματοδότηση 37 νέων έργων

15-01-2024

Tags:

Στο πλαίσιο της προκήρυξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (European Defence Fund – EDF) του 2022 χρηματοδοτήθηκαν 37 έργα έρευνας και ανάπτυξης, των οποίων οι Συμφωνίες Επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) υπογράφηκαν τον Δεκέμβριου του 2023 και οι δράσεις τους ξεκινούν άμεσα. Επιπλέον, η ΕΕ υπέγραψε Συμφωνίες Συνεισφοράς με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (European Defence Agency - EDA) και τον Κοινό Οργανισμό Συνεργασίας στον τομέα των Εξοπλισμών (Organisation for Joint Armament Co-operation - OCCAR) για την υλοποίηση τεσσάρων έργων στρατηγικής άμυνας από τις προκηρύξεις του 2022. Επομένως, θα χρηματοδοτηθούν συνολικά 41 έργα με προϋπολογισμό 832 εκατ. ευρώ.

Μέσω των χρηματοδοτούμενων έργων, το EDF συμβάλλει στη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενισχύει την αμυντική τεχνολογία και βιομηχανία, ενώ παράλληλα η συμμετοχή της βιομηχανίας στα έργα αποδεικνύεται ευρεία. Οι κοινοπραξίες των 37 νέων έργων περιλαμβάνουν 486 οργανισμούς από 26 κράτη-μέλη και τη Νορβηγία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 37% όλων των συμμετεχόντων. Στις κοινοπραξίες συμμετέχουν επίσης μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες καθώς και ερευνητικοί φορείς, ενώ καλύπτουν όλα τα θέματα των προκηρύξεων του 2022.