Μεγάλη συμμετοχή στην Προκήρυξη 2021 του Ορίζοντα Ευρώπη για τη Θεματική Περιοχή 6

08-11-2021

591 προτάσεις υποβλήθηκαν στην Προκήρυξη του 2021 για τις θεματικές των Τροφίμων, Βιοοικονομίας, Φυσικών πόρων, Γεωργίας και Περιβάλλοντος, στον Ορίζοντα Ευρώπη. Η αξιολόγηση των προτάσεων έχει ξεκινήσει και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους συμμετέχοντες μέχρι το Μάρτιο του 2022. Ο διαθέσιμος προτεινόμενος προϋπολογισμός είναι 959 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπολογίζεται ότι η αιτούμενη χρηματοδότηση ξεπέρασε κατά πολύ τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Οι συμμετέχοντες προέρχονται από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και από 74 τρίτες χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν σε κάθε θεματική περιοχή του Cluster 6, είναι διαθέσιμες εδώ.