Ανάκαμψη της Έρευνας και Καινοτομίας: Πώς μπορεί να συμβάλλει ο Ορίζοντας Ευρώπη;

02-02-2021

Καθώς προετοιμάζεται η έναρξη του Ορίζοντα Ευρώπη, σημαντικά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, σχετικά με τον αντίκτυπο που θα έχει τελικά το πρόγραμμα, ως ‘γέφυρα’ μεταξύ της κρίσης και της ανάκαμψης, αλλά και ως ένας θεσμός για την ανοικοδόμηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει ουσιαστικές συνέργειες μεταξύ του Ορίζοντα Ευρώπη και άλλων εμβληματικών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών? Σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορεί ρεαλιστικά η Ευρώπη να αναμένει ότι θα επιτευχθούν οι στρατηγικοί της στόχοι – σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή και η τεχνητή νοημοσύνη (AI) χωρίς τη συμμετοχή της Αμερικής και της Κίνας?

Στις 22 και 23 Φεβρουαρίου, το δίκτυο Science|Business οργανώνει ετήσιο συνέδριο με ομιλητές ηγετικά στελέχη της ΕΕ και ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για να συζητήσουν αυτά τα σημαντικά ζητήματα σε βάθος.