Στα 95,5 δις € συμφωνήθηκε ο προϋπολογισμός για το 9ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζοντας Ευρώπη.

17-12-2020

Είναι επίσημο! Στα 95,5 δις € συμφωνήθηκε ο προϋπολογισμός για το 9ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζοντας Ευρώπη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. Το ποσό των 5,4 δις € προέρχεται από το ταμείο ανάκαμψης. Η πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έρευνα και την καινοτομία, αποτελεί σημαντική πρόοδο για την Ευρώπη ενόψει της αναγκαίας ανάκαμψής της, του πράσινου και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σχέση με το τρέχον πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.